Xây dựng thương hiệu, truyền thông và marketing

Hotline: 0903285235

Tổng hợp – Viết bài Pr, quảng cáo báo chí

Posted on

PR sự kiện:

  • Phân tích, xây dựng hệ thống bài viết
  • Sáng tạo nội dung và triển khai chi tiết từng bài viết
  • Chụp hình ảnh sự kiện, xây dựng tư liệu
  • Thiết kế banner, hình ảnh trong bài viết
  • Truyền thông sự kiện
  • Đầu báo uy tín, raiting chất lượng